ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

30 серпня 2002 року згідно наказу № 313-03 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, на основі наказу Міністерства освіти і науки України було створено кафедру менеджменту підприємницької діяльності.

Про необхідність створення кафедри свідчать швидкі темпи розвитку підприємництва і нестача спеціалістів, які б могли якісно і ефективно організовувати виробництво, керувати підприємствами, організаціями в ринкових умовах, розвивати бізнес, ринкову інфраструктуру.
Завдання кафедри – підготовка фахівців з менеджменту для управління підприємствами й організаціями різних форм власності в ринковій економіці в період реструктуризації, впровадження ринкових відносин, надання допомоги в організації підприємницької діяльності.
Головний науковий напрямок кафедри менеджменту підприємницької діяльності – концептуальні засади створення підприємницького середовища та його інфраструктури для забезпечення достатку, безпеки та благополуччя підприємців фізичних та юридичних осіб, та бізнесу в цілому, впровадження інноваційних проектів.
Першим завідувачем кафедри був Заслужений раціоналізатор України, Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Мартиненко Володимир Якимович.

30 серпня 2002 року згідно наказу № 313-03 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, на основі наказу Міністерства освіти і науки України було створено кафедру менеджменту підприємницької діяльності.

Про необхідність створення кафедри свідчать швидкі темпи розвитку підприємництва і нестача спеціалістів, які б могли якісно і ефективно організовувати виробництво, керувати підприємствами, організаціями в ринкових умовах, розвивати бізнес, ринкову інфраструктуру.

Завдання кафедри – підготовка фахівців з менеджменту для управління підприємствами й організаціями різних форм власності в ринковій економіці в період реструктуризації, впровадження ринкових відносин, надання допомоги в організації підприємницької діяльності.

Головний науковий напрямок кафедри менеджменту підприємницької діяльності – концептуальні засади створення підприємницького середовища та його інфраструктури для забезпечення достатку, безпеки та благополуччя підприємців фізичних та юридичних осіб, та бізнесу в цілому, впровадження інноваційних проектів.

Першим завідувачем кафедри був Заслужений раціоналізатор України, Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Мартиненко Володимир Якимович.