ВЛАДИМИР ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

vladymyr

Владимир Ольга Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри, докторант

Профіль Google Schoolar

       У 2004 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала диплом магістра банківської справи. Цього ж року вступила в аспірантуру Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. У 2013 році захистила дисертацію на тему «Банки в системі організації валютних відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2017 році вступила в докторантуру з метою продовження наукової діяльності.

        На кафедрі працює з 2008 року.

   Наукові інтереси: соціогуманітарні та історико-політичні чинники забезпечення ефективного управління суб’єктами господарювання.

       Викладає дисципліни:         «Економіка та організація виробництва», «Менеджмент і підприємництво», «Бізнес-культура», «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу», «Фінансове забезпечення діяльності», «Проблеми теорії та практики менеджменту»

Опублікувала понад 100 праць. Деякі з них:

  1. Владимир О. Національна грошова одиниця України: історичні аспекти розвитку та особливості найменування / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип.1 (16). – С. 32-48. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomptb.pdf
  2. Владимир O. Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни [Електронний ресурс] / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 13-29. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf.
  3. Владимир О.М. Історичні передумови та сучасна економіко-політична необхідність поглиблення україно-турецького співробітництва / О. М. Владимир, Л. Я. Малюта // Вісник Донецького університету економіки та права. – Артемівськ: ДонУЕП, 2015. – № 2. – С.156-162.
  4. Владимир О. М. Банки у системі організації валютних відносин [монографія] / О. М. Владимир, О. В. Дзюблюк. – Тернопіль: Астон, 2014. – 264 с.
  5. Владимир О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків / О. Дзюблюк, О. Владимир // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 5. – С. 26–33.
  6. Владимир О. Чесний бізнес в Україні: необхідна об’єктивність та передумови введення / О.Владимир // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – № 1. – С. 71-80
  7. Владимир О. Шляхи вирішення проблем розвитку освіти і науки в умовах державного становлення або маргіналізація гуманітарної сфери в умовах економічних трансформацій [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, О. Владимир, О. Погайдак // Теорія та методика управління освітою. – 2011 р. – № 7. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2011_7/1.pdf