"Інновації - запорука прогресивного розвитку держави та достатку її народу"

Кафедра входить до складу

факультету економіки та менеджменту.

   Готує студентів:

  • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

           Спеціальність: 073 Менеджмент

           Спеціалізація: «Управління інноваційною діяльністю»

  • Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

      Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа