ПРО НАС

ПРО НАС

 Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва факультету управління і бізнесу у виробництві (ФБВ) заснована в 2002 році. Незважаючи на молодий вік, кафедра має хорошу матеріально-технічну та навчальну базу.
Базою практики служать провідні підприємства області та західного регіону України. На сьогодні, навчаються більше 50 студентів – майбутніх фахівців із менеджменту підприємницької діяльності, менеджменту інноваційної діяльності.
Здобувши спеціальність менеджера підприємницької діяльності, вони зможуть правильно зорієнтуватися в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

       Форма навчання : денна та заочна, за держзамовленням та на контрактній основі. Всі студенти поряд із основним фахом можуть паралельно здобувати вищу освіту за іншим напрямком.
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва проводить підготовку:

– бакалаврів за напрямом 0306 Менеджмент;

– спеціалістів за спеціалізацією 7.03060101 – Менеджмент підприємницької діяльності;

– магістрів за спеціальністю 8.03060102 – Менеджмент інноваційної діяльності;- аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

 Крім того, кафедра забезпечує викладання загальноекономічних дисциплін інженерного спрямування для інженерно-технічних напрямів підготовки університету.

          Спеціальність “Менеджмент організацій” орієнтована на:

– формування менеджера, здатного орієнтуватися в ринкових умовах, організовувати корпоративний розвиток підприємств, вибирати пріоритетні напрямки діяльності та ефективно ними управляти;

– підготовку спеціалістів з розробки стратегії і тактики корпоративного управління, використовуючи сучасні методи та принципи менеджменту;

– підготовку спеціалістів, здатних проводити аналіз та техніко-економічну оцінку підприємства, розробляти та реалізовувати бізнес-плани, інноваційні та інвестиційні проекти.

        Якісна освіта на спеціальності забезпечується:

– ґрунтовним вивченням теорії і практики прийняття управлінських рішень;

– використанням сучасних методик та програм підготовки менеджерів;

– висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту підприємницької діяльності та кафедр, що залучено до підготовки фахівців зі спеціальності;

– сучасною матеріально-технічною базою, основою якої є простора комп’ютерна лабораторія, що дозволяє студентам вивчати та застосовувати останні досягнення інформаційних технологій;

– використанням наукових розробок у сфері менеджменту;

– можливістю апробації отриманих знань під час проходження студентами практик на базі підприємств України та закордоном;

– можливістю студентів практично застосовувати отримані знання.

   Перспективи працевлаштування та професійного росту випускників.

         Наші випускники підготовлені до управлінської, інноваційної, організаційної, економічної, планово-фінансової, маркетингової, інформаційно-аналітичної та консалтингової діяльності.Випускники кафедри можуть працювати в лінійних і функціональних підрозділах підприємств, центрах та відділах, які займаються стратегічним плануванням, інвестиційним аналізом, підготовкою кадрів тощо, можуть організувати власний бізнес та ефективно ним управляти.

Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46, корпус №7, «Ватра».

Телефон: (0352) 23-51-14

Додаткову інформацію можна отримати в приймальній комісії університету зайшовши особисто або скориставшись телефоном (0352)25-26-68.

Запитання та пропозиції просимо надсилати на:

e-mail: kaf_mp@tu.edu.te.ua, або kaf.mp.tdtu@gmail.com