Навчальні дисципліни кафедри

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 2020-2021 Н.Р.

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ІННОВАІЦЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 2020-2021 Н.Р.

Перелік дисциплін, які викладаються:

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»:

1 курс:

 • Основна:
  • Вступ до гостинності.

 2 курс:

 • Основна:
  • Бізнес-культура.
 • Вибіркова:
  • Професійний етикет;
  • Туристичне країнознавство.

 3 курс:

 • Основна:
  • Економіка підприємств сфери послуг;
  • Стандартизація, сертифікація і метрологія;
  • Теорія і практика менеджменту;
  • Управління витратами та цінова політика;
  • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.
 • Вибіркова:
  • Інфраструктура готельно-ресторанного господарства;
  • Прогнозування соціально-економічних процесів;
  • Організація анімаційної діяльності;
  • Організація логістичного обслуговування в галузі;
  • Організація роботи персоналу в галузі;
  • Фінансове забезпечення діяльності.

 4 курс:

 • Основна:
  • Економічна та майнова безпека бізнесу;
  • Інформаційні системи і технології;
  • Комплексний аналіз діяльності підприємства;
  • Підприємництво;
  • Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства;
  • Управління взаємовідносинами з клієнтами.
 • Вибіркова:
  • Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства;
  • Міжнародна готельна індустрія;
  • Управління інноваціями;
  • Управління конкурентоспроможністю;
  • Управління маркетинговими комунікаціями.

 

Спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю», магістри:

5 курс

 • Основна:
  • Інтелектуальна власність;
  • Методологія та організація наукових досліджень;
  • Проблеми теорії і практики менеджменту.
 • Вибіркова:
  • Економіка інноваційного підприємства;
  • Електронний бізнес та електронна комерція;
  • Інноваційний менеджмент та управління конкурентоспроможністю;
  • Креативний менеджмент;
  • Маркетинг інновацій;
  • Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;
  • Управління інноваційними проектами.

Дисципліни для інших спеціальностей:

1 Курс

 • «Менеджмент і підприємництво» для спеціальності «Психологія»;

 3 Курс:

 • «Управління витратами» для спеціальності «Менеджмент»;
 • «Логістика» для спеціальності «Менеджмент»;
 • «Економіка і організація виробництва» для спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

4 курс:

 • «Організація будівництва» для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»;
 • «Підприємництво» для спеціальності «Менеджмент»;
 • «Управління інноваціями» для спеціальності «Менеджмент».
 • «Основи підприємницької діяльності» для спеціальності «Психологія».

5 курс:

 • «Кошторисна справа та управління будівельними проектами» для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»».